Stephan Hawking – dotek Boha?

Stehen Hawking – Černé díry a budoucnost vesmíru

- nekonečno, daleko a přeci tak blízko, hvězda, která umírá, konec času v singularitě, … dotek Boha?

 

Úryvek z knihy: –

„…Z obecné relativity také plyne, že hvězda, která vyčerpala své nukleární palivo, se pod vlivem vlastní gravitace zhroutí. Z Penroseových a mých prací vyplývá, že tento kolaps bude pokračovat tak dlouho, dokud opět nevznikne singulární stav s nekonečnou hustotou hmoty. Taková singularita představuje konec času, alespoň pro hvězdu a cokoli na ní. Gravitační pole kolem singularity je tak silné, že světlo, ani cokoli jiného, nemůže uniknout z určité oblasti kolem ní, vše je strhováno gravitací zpět. Této oblasti říkáme černá díra a její hranici horizont událostí. Cokoli nebo kdokoli spadne přes horizont událostí do černé díry, dojde na konec času v singularitě.“

 

Napsat komentář

Facebook IconNavštivte mou druhou domovskou stránkuNavštivte mou druhou domovskou stránkufacebook like button