Život beze středu

Probuzení ze snu oddělenosti
Jeff Foster
http://www.lifewithoutacentre.com/read/books/
Přeložil: F.Lomský, 2008
Existuje mocné ticho, ze kterého povstávají všechny věci. Lidé ho nazývají Bohem, nebo Taem, nebo Buddhovskou myslí, nebo Alláhem, nebo Vnitřním Kristem. Ale ticho není ničím z toho. Spíš na ně tato jména ukazují a přitom je všechna transcenduje a zahrnuje.
Ale zdá se, že nás toto ticho děsí a tak skoro celý život chodíme kolem něj po špičkách. Ticho je nicotou, která všechno pozře: veškerou identitu, minulost i budoucnost, všechnu naději a strach, radost a bolest. Jednoduše jsme vyděšeni ze ztráty našeho lidství a ponoření se do Božského. Přesto v tomhle spočívá naše záchrana: doslova zemřít do Boha. Což je smrt všech věcí: protože všechny věci jsou Bůh.
Stromy, ptáci, silnice, auta, lidé spěchající za svými každodenními povinnostmi, to vše je Bůh. Utrpení v tvářích těchto lidí, to je také Bůh. Úsměvy při vzájemném pozdravu, slzy z odloučení od milovaného, zloba a násilí a strach a touha být od toho všeho svobodný, tohle všechno je také Bůh. Není tu nic, doslova nic, co by nebyl Bůh.
A tak rozbití Boha do různých náboženství, doktrín a ideologií, jeho zmenšení do měřítek víry, to není ničím jiným než modloslužebnictvím. Opravdová lež je, že není viděná jako modloslužebnictví, ale jako „cesta k Bohu“. Jakákoli cesta k Bohu předpokládá, že Bůh není už zde a nyní a to je popření Boha, který se ti v tomto okamžiku dívá do tváře. Podívej se kolem sebe. Není tohle Bůh? Jestliže ne, kde ho chceš najít? Kdy ho chceš najít?
*
Hledat Boha je marnost, protože On stojí teď přímo před tebou. Ve všem a jako všechno na tomto světě. Zvedni ruku: je to ruka Boha. Skloň oči ke svým nohám. Jsou božské. Pták, který právě přilétá na tamtu větev: to myslíš skutečně vážně, když říkáš, že tohle není manifestace Boha?
Podívej se! Podívej se kolem sebe! Bůh je ve všem! Bůh, který není ve všem přítomný, je malý Bůh. Bůh mysli, Bůh, který potřebuje víru, náboženství, myšlenku. Není to modloslužebnictví? Není to lidskou myslí vytvořená modla?
Tak se toho všeho pusť! Pusť se svého náboženství a vrať se do tohoto okamžiku. A pohleď na samotného Boha, kterého jsi hledal celý život. Návrat do Teď je skutečné uctívání, skutečná motlitba, skutečná meditace, skutečná víra, protože je to pouze Teď, kdy lze Boha vidět, cítit, slyšet, zakoušet. Vnímáš svůj dech? Není to Bůh, kdo dýchá skrz tebe? Cítíš, jak ti v hrudi bije srdce? Není to práce Boha? Potřebuješ opravdu budoucnost, abys Ho našel? Není On s tebou právě teď? Nedívá se ti On právě teď do tváře?
Nechme závěrečné slovo Sv. Augustinovi:
„Bůh je mi blíž než já sám sobě.“
Vidíš, třeba říkám támhle tomu „pták“, ale ve skutečnosti nemám tušení, co to je. Tamtu věc nazývám „stromem“, ale ve skutečnosti je to boží zázrak, který mě nechá beze slov a zmateného, když na ni začnu kontemplovat.
….
Chceš doopravdy vědět, co je tamta věc? Jestli ano, tak nech mysl tichou. Dojdi až k té věci, které říkáme „strom“ a dotkni se jí. Vnímej její tvar, její povrch. Poslouchej ji, přivoň k ní, nebo ji dokonce ochutnej. Podívej se na ty malé bytůstky, které ji nazývají domovem. Podívej se z větší blízkosti, na vzory vláken kůry, na mech, který roste po kmeni. Podívej se blíž a ještě blíž. Je to opravdu „strom“? Vyjadřuje něco toto slovo?
….
Toto je tím. Nakonec jsme našli Nebe. A Nebe bylo vždycky zde, doslova přímo tady před námi. Nikdy nás neopustilo. A proto jsme ho ve skutečnosti vůbec nenašli, protože nemůžete najít něco, co jste nikdy neztratili, nebo snad ano?
Toto je Nebe:
Držet tuto knížku ve svých rukou.
 
Dýchání. Nádech, výdech, nádech, výdech…
 
Bijící srdce v hrudi.
 
Vnímání těla, jak se dotýká židle.
 
Myšlenky, které víří ve vědomí.
 
Zvuky v místnosti.
A všechny zjevné formy, které vás obklopují. Jejich zdánlivá pevnost. Jejich tvar, barva, povrch. Tvrdost a měkkost, světlo a temnota, horko a chlad a všechny ty odstíny a přechody mezi tím.
Podívej – zázrak je všude okolo, ale z nějakého důvodu jsme strávili celý život tím, abychom hledali něco o tolik víc.
Když je ale toto marné hledání – nikým – prohlédnuto, toto začne být vlastně velice zajímavé. Když se rozpustí pátrání po smyslu, toto se stane nesmírně smysluplným, nesmírně cenným. Když odpadne hledání svatého a božského, Bůh je nalezen ve všech věcech tohoto světa.
Tak se na okamžik zastav. Polož tuto knížku. Podívej se kolem sebe.
Hra je vážná jenom tehdy, když zapomenete, že je to hra.

Napsat komentář

Facebook IconNavštivte mou druhou domovskou stránkuNavštivte mou druhou domovskou stránkufacebook like button